فوتبال اصفهانی

یک وبلاگ از یک اصفهانی برای اظهار نظر در مورد فوتبال اصفهان(سپاهان،ذوب آهن و...) البته به زبان خودمونی

مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
18 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
14 پست
تیر 91
26 پست
خرداد 91
14 پست
اسفند 90
38 پست
بهمن 90
40 پست
دی 90
57 پست
آذر 90
36 پست
آبان 90
66 پست
مهر 90
117 پست
شهریور 90
8 پست
آبان 89
14 پست
ذوب_آهن
110 پست
سپاهان
236 پست
جام_حذفی
10 پست
عسگری
1 پست
بارسا
6 پست
کیروش
2 پست
نقش_جهان
2 پست
فوتسال
2 پست
ویلانووا
1 پست
تیم_ملی
4 پست
تیم_میلی
1 پست
اصفهان
11 پست
یورو_2012
1 پست
گیتی_پسند
27 پست
محسن_بنگر
14 پست
جعفرپور
1 پست
سوکای
2 پست
بارسلونا
4 پست
فیفا
1 پست
مهدی_تاج
2 پست
تبعیض
1 پست
سزار
2 پست
استعفا
1 پست
فیروزصفه
6 پست
جانواریو
1 پست
رئال
1 پست
باسلونا
1 پست
ترابیان
1 پست
علی_افضل
1 پست
کیش
1 پست
اخوان
1 پست
بلاژویچ
1 پست
دوم_آبان
3 پست
دوپینگ
1 پست
بورس
4 پست
سپاهنا
1 پست
احمدپوری
2 پست
داود_حقی
1 پست
کیانی
1 پست
حدادی_فر
1 پست
بنگر
1 پست
حسینی
8 پست
پورسینا
1 پست
صفائیه
2 پست
afc
11 پست
ساکت
1 پست
گردان
1 پست
بصیرت
1 پست
دلیلی
1 پست
لیادین
1 پست
فوتبال
1 پست