برنامه مسابقات حذفی تیم های اصفهانی

سه شنبه 3/8/90
فولاد خوزستان – سپاهان – ورزشگاه تختی اهواز

 

ملوان با برنده ابومسلم / گیتی پسند اصفهان - ساعت و محل برگزاری مسابقه بعد از تعیین تیم های صعود کننده اعلام خواهد شد.

 

چهارشنبه 4/8/90

ذوب آهن با برنده استیل آذین / گسترش فولاد - ساعت و محل برگزاری مسابقه بعد از تعیین تیم های صعود کننده اعلام خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید