آقای رحیمی زدی جاده خاکی عزیزم

با توجه به مصاحبه بالا که آقای رحیمی امروز انجام داده امتیاز منفی ای را تو شروع کار ایشون بهشون می دم.اینکه بعضی ضعف ها در مدیریت آقای ساکت وجود داشته و قبلاً هم تا حدی در موردش صحبت کردم شکی درش نیست ولی این جور حرف زدن در رسانه ها یه نوع خاله باجی بازی هست که آقای رحیمی راه انداخته.آقای رحیمی گفتن این مسائل در این شرایط بیشتر فرافکنی هست.گفت این حرف ها چه مشکلی از سپاهان دوا می کرده؟جناب مدیرعامل، آقای ساکت هر چی بوده میراثی را برای شما به جا گذاشته که الان دارید به اعتبار اون مصاحبه می کنید.به فرض مشکلاتی که شما گفتید بوده ولی این دلیل اعتراض به آقای ساکت نیست.تو هر مدیریتی اونم تو کشور ما ضعف زیاد هست.حتی در کار شما.متاسفانه با این مصاحبه اعتراض بیشتر هواداران سپاهان را به جون خریدید.این راه و رسمش نبود.آقای رحیمی بدجور آتو دادی دست بدخواهان سپاهان. زدی تو جاده خاکی عزیزم.

در آینده شاید در این مورد بیشتر صحبت کنم.

/ 0 نظر / 6 بازدید