جمشیدیان نمک نشناس نباش؛توهم احمد دلپیرو!!!

وقتی می گم دوست ندارم کسی را زیاد از حد بزرگ کنیم همین هست.متاسفانه بازیکنانی که می دونند بین هوادارهای سپاهان جایگاه خاصی دارند از همین حربه برای احساساتی کردن هوادارها استفاده می کنند تا به منافع خودشون برسند.

احمد جمشیدیان واقعاً بازیکن خوبی بوده و هست اما این رسمش نیست که با این مصاحبه ها به تیم ضربه بزنه.این نمک نشناسی هست.احمد،تو اگه سپاهان را دوست داشتی اینجور علیه تیم مصاحبه نمی کردی.مصاحبه های متعصبانه و احساسات برنگیز قبلت را بخونیم که می گفتی تا فوتبال بازی کنم تو سپاهان می مونم و ....بعدشم تو قبل از قلعه نوعی تو سپاهان بودی.تو زمان قلعه نوعی هم همچین فیکس فیکس نبودی.وقتی محرم نبود تو زمین بودی.تو مصاحبه ات حس حسادت به محرم موج می زنه.بله بدون برای هوادارهای سپاهان هیچ بازیکنی محرم و محمود نمی شند.هیچ بازیکنی.محمود تو زمان لوکا مدت ها نیمکت نشین بود ولی هیچ وقت علیه باشگاه مصاحبه نکرد و از فرصتش تو بازی با پرسپولیس تو جام حذفی استفاده کرد و باز فیکس شد.3 گل زد و خودش را به لوکا تحمیل کرد.تو چی؟هر وقت اومدی تو زمین بد از بدتر بازی کردی.مرد باش و برای فیکس بودن بجنگ وگرنه سپاهان آدم ضعیف النفس نمی خواد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
بابک آراسته

خودشو خراب کرد در واقع مثل جانواریو خودشو به قلعه نویی فروخت براش متاسفم ی تار موی محرم می ارزه به صد تا مثل این! چه طور به خودش جرات میده در مورد بهترین بازیکن ایران اینطور حرف بزنه؟!